/
          10.06.2019,   
234ka23542au.jpg (29.38 Kb)
2019 0,7%.

.

, 4,2%. ( 2018 ) 9,6%.

, 2019 1,0%, - 9,2%, 0,5% 8,8%, 0,9% 8,6%, - 1,0 8,8% .

2019 1,0%. - 11,9%. 15,3%.

ֳ 1,3%, - 1,5%. , , , 0,7%.

0,3%, ' 0,3%, - 1,5% ( . . 4,1%), ' 0,2%, 0,3%, - 0,0%, 0,4%.
: